Överenskommelse om äldreomsorgen i Halmstad - Halmstadmoderaterna

Överenskommelse om äldreomsorgen i Halmstad

1

Nya trygghetsbostäder på flera orter, nya äldreboenden där behovet finns och ett helt nytt korttidsboende med närhet till sjukhuset – det är kärnan i den överenskommelse som de styrande politikerna i Halmstad nu har majoritet för.

Äldreomsorgsfrågorna har länge varit omdiskuterade i Halmstads kommun. Nu har den styrande Femklövern kommit överens med Arnold Gustafsson (-) och Bo Fridolph (-) om inriktningen för framtida beslut.

– Vi har en växande andel äldre och majoriteten av dessa är friska och aktiva. Av 20 000 Halmstadbor över 65 år det drygt 800 som i dag bor på äldreboende. Under de senaste åren har det tillkommit flera nya äldreboenden i Halmstad, vilket vi välkomnar. Nu vill vi också möta den efterfrågan som finns av trygghet och gemenskap för den stora gruppen äldre som inte har behov av att bo på äldreboende, säger Carl Fredrik Graf (M), kommunstyrelsens ordförande.

Invånardialoger visar på stor efterfrågan när det gäller tillgänglighetsanpassade trygghetsboenden med möjlighet till extra service, gemensamhetsytor och hemtjänst vid behov. För att möta efterfrågan planerar man nu att möjliggöra för trygghetsboende både i Getinge, Eldsberga och centrala Halmstad. I dagsläget väntar runt tusen äldre Halmstadbor på en trygghetsbostad.

– Tanken är att trygghetsbostäder är vanliga bostäder med det lilla extra, som gör att man kan bo kvar även om man på sikt behöver mer omsorg. De kan förvaltas av HFAB, men även privata aktörer kan skapa trygghetsboenden under förutsättning att de uppfyller de tänkta kraven på exempelvis service och gemensamhetsytor. Det här är något vi tittar på tillsammans med kommunala pensionärsrådet just nu, säger kommunråd Henrik Oretorp (C).

– Vi behöver se framåt för att kunna möta behoven för de äldre. De som vill sälja sin villa ska kunna göra det och veta att man har möjligheten att flytta till ett anpassat och tryggt boende, säger Arnold Gustafsson (-).

Nya och gamla äldreboenden
I dag finns tomma platser på äldreboenden med bistånd och kötiden är kort. Enligt prognoserna behövs dock fler platser i en del områden inom fem år. Politikerna är överens om att redan nu sätta igång processen att möjliggöra ett äldreboende i den södra kommundelen och ett i Söndrumsområdet. Målet är att bygga boenden med minst 60 platser eftersom personalen då har större möjligheter att kunna jobba heltid och minska antalet delade pass.

– Att värna en god arbetsmiljö och ge personalen bra förutsättningar är en kärnfråga. Vi behöver moderna arbetsplatser för att vara en attraktiv arbetsgivare för den här viktiga personalgruppen, säger Ann-Charlott Mankell (M), ordförande i hemvårdsnämnden.

För att kunna genomföra strategin krävs att antalet platser på äldreboende motsvarar behoven. Inriktningen är att avveckla Almgården i Getinge och Patrikshill i centrum som i dag inte uppfyller kraven för ett modernt äldreboende.

Yngre dementa, korttidsvård och hospice
Överenskommelsen innebär att Gamletulls äldreboende successivt blir ett LSS-boende för yngre dementa. Det något som inte finns i Halmstad idag.
Inriktningen är också att bygga ett större modernt korttidsboende i närheten av sjukhuset. Redan i dag har kommunen en god samverkan med Region Halland och med ett boende i närheten kan samarbetet stärkas.

– Jag ser fram emot att vi nu har en långsiktig och hållbar plan för att skapa attraktiva boenden för våra äldre, både trygghetsboende och äldreboende. När vi får ett nytt korttidsboende kan vi också utreda möjligheten att skapa ett hospice, ett alternativ för vård i livets slut, säger Bo Fridolph (-).

FAKTA
Äldreboende: biståndsbedömt boende för de med störst omsorgsbehov. Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård dygnet runt.
Trygghetsbostäder: bostäder för de äldre som är i behov av god tillgänglighet i sitt hem. I dag finns trygghetsboende i form av äldrelägenheter i kommunal regi i Halmstad, med eget kösystem och närhet till service. Trygghetsbostäder ska ha gemensamhetsytor, en servicefunktion, och kunna drivas i både privat och kommunal regi.
Korttidsboende: ett boende för den som under en kortare period behöver extra omsorg. Det kan handla om vård efter en sjukhusvistelse eller behov som uppstår om en anhörig reser bort och man inte är tillräckligt frisk för att bo hemma.

Dela!

Om skribenten

1 kommentar

  1. Elisabeth Svantesson talar tydligt och lättbegripligt ,och har säkert bättre ork genom den kommande valrörelsen ! ULf Kristersson mumlar och verkar trött och sömnig, men har kapacitet att finanserna. Dessutom är Elisabeth en glad energisk och Pigg människa. /Ulla gullander

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.