Jonas är uppväxt i Göteborg och gick med i MUF tidigt på 90-talet. Då kämpades det för frihet och valfrihet, värden som Jonas ser som grundläggande och som blev grunden till hans politiska engagemang.

Högskolestudier förde honom till Halmstad på 90-talet. Här blev han kvar, arbetade som it-konsult och bildade familj.  Efter en tid återvände han till politiken och fick en plats i Miljönämnden. Efter valet 2014 valdes Jonas till ordförande i HEM och till ersättare i kommunstyrelsen. Och april i år valdes han alltså till kommunstyrelsens ordförande.

Vårkampanj 2018

Kampen att försvara frihetsreformerna är fortsatt oerhört viktig för Jonas, som ser en fara i att vi har börjat ta dessa värden för givna. Annat som engagerar mycket är vårt samhälles oförmåga att lösa det framväxande utanförskapet

Utanförskap går ofta i arv, vilket gör att det är förrädiskt och viktigt att bryta, anser Jonas. “Att lära sig språket och komma i arbete är A och O, och där har vi inte varit tillräckligt tydliga. Det ska vi bli nu.” 
Miljöfrågan har också alltid intresserat Jonas, som är övertygad om att vi genom att skapa förutsättningar för ny teknik som gör mindre avtryck på vår miljö kan upprätthålla en god levnadsstandard och fortsätta resa och samla härliga upplevelser.
Ett gott företagsklimat utgör ännu en av Jonas hjärtefrågor. “Vi politiker är ofta bättre på att diskutera hur pengar ska användas än hur de skapas.” Detta är något som Jonas gärna vill ändra på. “Mår företagen bra mår Halmstad bra.”

Framtidens Halmstad ser Jonas som en plats där människor har stor frihet att välja hur de vill bo, arbeta och leva. En stad som rymmer ett levande kultur- och nöjesliv, och en stad där alla känner att de har möjligheten att vara med och bidra med idéer och har chans att förverkliga sina drömmar. En smart stad, som präglas av mod och nytänkande hos invånare, företag och kommun. En modern stad, men som alltid förnyas med respekt för vår historia. ”Där vi vågar bevara, men där vi också vågar skapa sådant som framtidens Halmstadbor kommer vilja bevara.”

Radiointervju i P4

Jonas är en politiker som vågar lyfta problem som vi står inför. Han är nyfiken, kreativ, envis och uthållig. Han fokuserar på att tala om lösningarna istället för att fastna i problembeskrivningen. Jonas svarar gärna på frågor och engagerar sig i diskussioner i sociala medier och de andra arenor som står till buds. Det är viktigt för honom att vara en tillgänglig politiker, med ett stort, personligt och genuint engagemang.