Styrelsen

Gruppledare KF/LF/RF Ann-Charlott Mankell
Ordförande Christofer Lundholm
Vice ordförande Niclas Jansson
2:e vice ordförande Dan Törnenger
Sekreterare Lars-Erik Blank
Kassör Lars-Ove Hägerroth
Ledamot Pehr Magnusson
Ledamot Dan Törnenger
Ledamot Lars-Erik Blank
Ledamot Lars-Ove Hägerroth
Ledamot Anna Fallkvist
Ledamot Ann-Charlotte Westlund
Medlemsansvarig Niclas Jansson
MQ-ansvarig Anna Fallkvist
Senioransvarig Ann-Charlotte Westlund
Revisor Göran Thorzén
Revisor Joakim Rask
MUF-representant Leo Rand
Revisorsersättare Hans Lundgren
Revisorsersättare Sonny Nilsson

Om du är inloggad på moderaterna.info så kan du läsa mer samt få tillgång till kontaktuppgifter. Logga in via moderaterna.info