Politik i Halmstad – trygghet

Trygghet, frihet och framtidstro

Vi är stolta över Halmstad. Ett Halmstad där valfriheten har ökat och där människor tillåts
växa av egen kraft. Ett Halmstad där var och en kan göra livet bättre för sig själv, för sin
familj, för sina barn och för andra. Att värna individens frihet är grundläggande i vår politik.

Halmstad är en växande kommun vilket skapar möjligheter för en bättre fungerande
arbetsmarknad, för ett mer levande kultur- och fritidsliv samt större utbud och valfrihet inom skola och omsorg för alla Halmstadbor. Med nytänkande vill vi växa på ett smart och hållbart sätt. Vi står för en politik som möjliggör att Halmstad växer och utvecklas in i framtiden.

Halmstad är också en kommun där otryggheten har ökat. Det kan vi aldrig acceptera. I
Halmstad ska ingen hindras från att leva det liv den vill på grund av rädsla. Att öka tryggheten är att också öka våra invånares frihet. Att arbeta för ökad trygghet kommer vara högt prioriterat för oss de kommande åren.

Moderaterna är partiet för dig som vill ha individuell frihet i en trygg kommun med stor framtidstro.

Ett tryggare Halmstad

Alla ska känna sig trygga i Halmstad oavsett om man är barn eller vuxen, kvinna eller man. Oavsett om klockan är tolv på förmiddagen, halv åtta på kvällen eller mitt i natten. Oavsett om det är mörkt eller ljust ute. Tyvärr visar polisens trygghetsundersökning att så inte är fallet. Varannan Halmstadbo känner stor oro för brottsligheten i samhället och var femte utsätts för brott varje år. Det är givetvis inte acceptabelt.

Moderaterna i Halmstad kommer arbeta för:
• att Halmstads kommun sätter upp trygghetskameror på alla platser där behov och
förutsättning för detta finns
• att Halmstad satsar på trygg stadsplanering genom att bygga bort otrygga inslag i den
fysiska miljön
• att satsningar görs på belysning av mörka gång- och cykelstråk
• att det genomförs en fördjupad dialog med polisen för ökad harmonisering av den lokala ordningsstadgan med polisens behov
• att kommunens verksamheter ska ha en aktuell lägesbild avseende narkotika och
missbruk i respektive verksamhetsområde
• att som räddningstjänstinsats starta utbildning och genomförande av första insatsperson inom hemtjänstens nattpatruller
• att en översyn görs av centrala taxiplatser
• att Halmstads kommun polisanmäler alla misstankar om bidragsbrott

Vad tycker Moderaterna i dina hjärtefrågor?