Våra Arbetsgrupper

Vill du engagera dig mer i vår förening eller brinner du lite extra för någon speciell politisk fråga? 
Nedan finner du alla våra aktuella arbetsgrupper som du är välkommen att kontakt med en intresseanmälan.

Kampanjgruppen

För att vinna valet behöver vi var många som hjälps åt för att planerar och genomför våra kampanjer där vi syns i olika sammanhang runt omkring i vårt Halmstad. Vi ser till att informera medlemmarna, att allt är förberett med ev inköp och transporter, ha ansvariga på plats vid genomförandet och gör uppföljningar efteråt. Att vara med i kampanjgruppen innebär inte att du måste vara med på alla kampanjer själv utan poängen är just att kunna fördela uppgifterna inom gruppen och sedan skall naturligtvis medlemmarna delta i själva kampanjandet.

Har du förslag på någon kampanj som du tycker att vi Moderater skulle genomföra, så är du givetvis också välkommen att kontakta oss.

Kontaktperson: Pehr Magnusson pehr.magnusson@gmail.com

Aktivitetsgruppen

Vi ser till att vi Halmstadmoderater får möjlighet att umgås, ha trevligt och utvecklas tillsammans på ett personligt plan i en variation av sociala aktiviteter och evenemang. Studiebesök, föreläsningar, mat & dryck, sport, spelkvällar, ja vad som helst kan stå på agendan när vi Moderater träffas. Aktivitetsgruppen är mottagare av förslag på aktiviteter, bestämmer vilka aktiviteter som ska genomföras under året, planerar och genomför dessa.    

Företagsgruppen

Brinner du precis som oss för näringslivsfrågor och vill vara med och driva Moderat företagspolitik som utvecklar Halmstad, då ska du kontakta oss.
Kontaktperson: Louise Uvenfeldt louise.uvenfeldt@halmstad.se

Centrumutvecklingsgruppen

Hur vill du att Halmstads stadskärna utvecklas framöver för att vara attraktivt och relevant för invånare, de som arbetar där och turister som besöker Halmstad? Är detta frågeställningar som engagerar dig och något du vill  
Kontaktperson: Anna Fallkvist fallkvist@icloud.com

Integrationssgruppen

Var med och påverka hur Moderaterna i Halmstads integrationspolitik ska utformas för att snabbare minska behovet av försörjningsstöd och istället möjliggöra en långsiktig egenförsörjning på den öppna arbetsmarknaden. Vi identifierar konkreta förslag kopplat till bla individualiserade åtgärder, grundläggande språkkunskaper, utbildning, praktik ute i näringslivet, behov av hand- och vägledning samt förståelse kring arbetsmarknaden med dess skyldigheter och möjligheter på densamma.
Kontaktperson: Houda Axelsson houda.axelsson@halmstad.se & Christofer Lundholm christofer.lundholm@moderaterna.se

Landsbygdssgruppen

På landsbygden i Halmstads kommun finns det många invånare och företagare, som tillsamman bidrar till en levande landsbygd. Idag finns det många hinder såsom bristande bredbandsuppkoppling, många och krångliga regelverk samt höga el- och bränslekostnader.  Vi moderater vill underlätta för människor att skapa sig det liv man vill ha oavsett om man bor i staden eller på landsbygden. Kontakta vår landsbygdsgrupp om du vill engagera dig och hjälpa oss att ta reda på hur vi kan nå dit och vilka åtgärder som behövs.
Kontaktperson: Kerstin Nordholm kerstin.nordholm@djurrodskonsult.se

Skola/Utbildningsgruppen

 Kontaktperson: Bosse Wahlin bosse.wahlin@hotmail.com