Carl-Johan Berthilsson (M) presenterar Moderaternas och Alliansens budgetförstärkningar av bygglovs- och näringslivsavdelningarna.

Fler moderater äntrar talarstolen i budgetdebatten. Ardian Mazreku (M) talar om vikten av aktivt integrationsarbete och Louise Uvenfeldt (M) om satsningar på förnybar energi.

Jonas Bergman (M) och Christofer Lundholm (M) var första moderater ut i dagens budgetdebatt.

Christofer talade bland annat om stoltheten över att vi nu snart ska inviga Sveriges modernaste gymnasieskola och planerar för ytterligare stora investeringar i våra gymnasieskolor.

Imorgon beslutar fullmäktige om Halmstads budget för 2021. På spel står bland annat Moderaternas och Alliansens viktiga satsningar på ett förstärkt näringslivsarbete Ⓜ️💙🏬

Totalt investerar vi över 10 miljarder i Halmstad de kommande fem åren. Alliansen utvecklar Halmstad och bygger för framtiden! 🏫 🏟📱🚧Ⓜ️💙

Tillsammans med våra Allianskollegor satsar vi Moderater i vårt budgetförslag på ett Halmstad som ska vara en hållbar kommun ur ett klimat- och miljöperspektiv! 💙Ⓜ️💚

För oss är trygghet viktigt!
I Alliansens budgetförslag finns medel avsatta för en rad konkreta åtgärder Ⓜ️💙👮🏻‍♂️👮🏻✋🏻

Gemensamt uttalande från sju av kommunfullmäktiges partier:

Kommunfullmäktige, som Halmstads folkvalda beslutande församling, accepterar inte hat, hot eller förtal mot vare sig våra förtroendevalda eller tjänstepersoner. Vi kan inte heller förstå att den demokratiska process som ...nu pågår liknas vid diktaturfasoner.

Det är inte bara fel i sak utan visar även bristande respekt och förståelse för alla de människor som varje dag kämpar för att fritt kunna uttrycka sina åsikter, till exempel i Belarus eller Hong Kong.

Image for shared link
Vi vill ha ett respektfullt och gott debattklimat

Vi vill gemensamt ta avstånd från den uppjagade och grova samtalston som vi tagit del av den senaste tiden. Tyvärr är det en trend vi ser...

www.hallandsposten.se

GE KOMMUNER BÄTTRE REDSKAP ATT BEKÄMPA ORGANISERAD BROTTSLIGHET

Idag skriver Axel Josefson, Anna König Jerlmyr, Jonas Bergman, Niklas Borg, Peter Danielsson & Anna Bergkvist Tenje om fem konkreta åtgärder som skulle ge kommuner bättre förutsättningar att komma åt den ...organiserade brottsligheten.

Läs mer i den länkade artikeln i kommentarsfältet!