Moderata seniorer i Halmstad

Vår politiska inriktning

Frågor som vi vill rikta in oss på är bland annat pension, ensamhet, äldreboenden, trygghet och hälso- och sjukvård.

Vi vill att den som har arbetat ett helt arbetsliv och som har varit med och byggt upp Sverige skall känna att det har lönat sig.

Ensamhet leder till isolering och utanförskap, därför vill vi verka för att det ska bli enklare att fritt välja var du vill bo som äldre.

Den grova brottsligheten och våldet har eskalerat i Sverige, så även i Halmstad, det kan vi inte bortse från. Därför vågar många äldre inte ens gå ut längre, det kan vi inte acceptera. Vi vill därför se fler kameror på utsatta platser och fler poliser. Trygghet i äldreomsorgen kan också vara att förstå och bli förstådd. Trygghet är också att du som äldre vet vart du vänder dig om du blir sjuk, behöver sjuktransport eller annan samhällelig tjänst. Att få träffa samma läkare när du besöker vårdcentralen ser vi som en självklarhet. Seniorer är en resurs och kraft att räkna med och när det behövs skall samhället finnas där för dem!

Moderata Seniorer i Halmstad ställer sig bakom den politik som moderaterna nationellt går fram med.

Läs mer: Moderata Seniorer   och MS-Seniorpolitik.pdf (moderataseniorer.se)

Moderata seniorer vill verka för en ökad representation av och för seniorer i olika sammanhang inom politiken. Vi är en stark resurs och kraft att räkna med. Vi är också en förening där vi genom föredrag, samkväm och utflykter skapar en social gemenskap.

Ann-Charlotte Westlund

Styrelsen för Moderata Seniorer i Halmstad
       

Ann-Charlotte Westlund ordförande
Christina Warman vice ordförande
Roland Malmenborn           sekreterare
Bodil Eriksson                    kassör
Susanne Beide                   Ledamot
Bruno Petersson                Ledamot
Eva Manns    Ledamot