Det var en mycket nöjd ordförande i Miljönämnden, Anna Fallkvist (M), efter att ha beslutat om att införa efterhandsdebitering inom livsmedelskontrollen i Halmstad.

Efterhandsdebitering är en del av den så kallade Rättviksmodellen och är starkt efterfrågad av såväl vårt lokala näringsliv som av nationella företagarorganisationer.

Till skillnad från schablonberäknad förhandsdebitering av kontrollavgifter, vilket är det normala i landets kommuner, så innebär efterhandsdebitering att livsmedelsföretagaren betalar för verkligt utförd kontroll i efterhand. På detta sätt blir det en tydligare koppling mellan utförd kontroll och betalning.