EN FRAMTIDSINRIKTAD STUDENTSTAD

Högskolan är en av Halmstads viktigaste tillgångar. Här utbildas framtidens arbetskraft som Halmstads företagare är i stort behov av. Högskolans innovationskraft är en viktig motor för utvecklingen av kommunen och det lokala näringslivet men också för hela Halland. Studentlivet är en viktig del i en levande stad. Halmstad ska vårda och utveckla samarbetet med Högskolan och vara en bra stad att vara student i.

Bostadssituationen måste förbättras. Ingen ska behöva tacka nej till en drömutbildning i Halmstad på grund av bostadsbrist.

Mer än hälften av alla studenter får inte jobb inom sitt utbildningsområde efter examen. Genom att satsa på ett växande Halmstad skapas förutsättningar för en starkare och mer levande arbetsmarknad men det krävs också att kommunen bidrar genom att ytterligare öppna upp sina arbetsplatser för Högskolans studenter.

att det ska finnas god tillgång på studentbostäder

att kommunen erbjuda fler praktikplatser och möjligheter till studentprojekt

att kommunen inom alla områden där det är möjligt samarbetar med högskolan för att både högskolan och kommunens verksamheter ska utvecklas och ligga i framkant