EN STARK GARNISONSSTAD

Med en allt oroligare omvärld ökar betydelsen av ett starkt svenskt försvar. Halmstad är med sin omfattande försvarsverksamhet en av landets absolut största garnisonsstäder och av avgörande betydelse för det svenska försvaret. Försvarsmakten är även en av Halmstads största och viktigaste arbetsgivare.

Med Halmstads tillgång till vägar, järnväg, hamn och flygplats finns goda transportmöjligheter och det finns också gott om utrymme vid garnisonsområdet för expansion.

För oss moderater är möjligheten för försvaret att utvecklas i Halmstad en högprioriterad fråga.

att utöka samverkan inom totalförsvarsområdet för att även trygga civila verksamheter

att möjliggöra nödvändiga detaljplaner för verksamhetsnära bostäder åt försvarsanställda

att utveckla kommunens relation med Försvarsmakten ytterligare för att säkerställa att verksamheten kan fortsätta att utökas

att Försvarsmakten ska behålla övningsfält i och omkring Halmstad

att behålla flygplatsen för att möjliggöra ett logistikcenter för Försvarsmakten i Halmstad