ENKLARE ATT RESA

Halmstad växer och det ställer stora krav på befintlig infrastruktur och på nybyggnation men det ger oss också möjligheter att hitta nya smarta trafiklösningar. Med en tätare stad kommer dessutom kollektivtrafiken få förutsättningar att bli mer attraktiv.

Vi moderater tror på bilen för att den ger stor individuell frihet och för många människor är en förutsättning för att vardagen ska fungera. Därför måste vi i takt med att staden växer fortsätta utveckla våra vägar för att möta Halmstadbornas behov. Vi måste också säkerställa att det finns tillräckligt med parkeringsplatser både i centrum och i våra bostadsområden. Vi är övertygade om att ny teknik kommer ge oss bilar med betydligt mindre miljömässigt fotavtryck i framtiden. Denna utveckling har kommunen ett ansvar att stötta, till exempel genom en laddinfrastruktur med god tillgänglighet.

Möjligheterna att ta sig till och från Halmstad måste vara goda. Vi vill fortsätta att utveckla Halmstad Flygplats med framtidens teknik. Halmstad har även behov av välfungerande tågförbindelser. Detta är en utveckling som vi har varit – och kommer fortsätta vara – drivande i.

att välkomna nya klimatsmarta transportslag, till exempel elscootrar, men med anpassat regelverk så att de inte skapar nya problem

att fortsätta utveckla cykelinfrastrukturen – det ska vara säkert och enkelt att cykla i Halmstad

att Getinge, Trönninge och Åled får stationer för pendeltåg

att fortsätta att utveckla Halmstad Flygplats till framtidens teknik, till exempel elflyg

att Halmstad ska ha som mål att vara en nod för järnvägen längs Västkustbanan vilket stärker Halmstad som regionalt centrum och ger möjlighet att pendla till boende och arbete

att det finns god tillgänglighet till parkeringar, dels genom nybyggnation, dels genom nya smarta lösningar för att informera om lediga parkeringar

att de nya vägar som har föreslagits i Transportplanen finansieras och byggs

att vi bygger fler fasta förbindelser över Nissan för kollektiv- och biltrafik, gående och cyklister