ETT TRYGGARE HALMSTAD

Alla ska känna sig trygga i Halmstad oavsett om man är barn eller vuxen, kvinna eller man. Oavsett om klockan är tolv på förmiddagen, halv åtta på kvällen eller mitt i natten. Oavsett om det är mörkt eller ljust ute. Tyvärr visar polisens trygghetsundersökning att så inte är fallet. Varannan Halmstadbo känner stor oro för brottsligheten i samhället och var femte utsätts för brott varje år. Det är givetvis inte acceptabelt.

att Halmstads kommun polisanmäler alla misstankar om bidragsbrott

att en översyn görs av centrala taxiplatser

att som räddningstjänstinsats starta utbildning och genomförande av första insatsperson inom hemtjänstens nattpatruller

att kommunens verksamheter ska ha en aktuell lägesbild avseende narkotika och missbruk i respektive verksamhetsområde

att det genomförs en fördjupad dialog med polisen för ökad harmonisering av den lokala ordningsstadgan med polisens behov

att satsningar görs på belysning av mörka gång- och cykelstråk

att Halmstad satsar på trygg stadsplanering genom att bygga bort otrygga inslag i den fysiska miljön

att Halmstads kommun sätter upp trygghetskameror på alla platser där behov och förutsättning för detta finns