GOD SKOLA OCH UTBILDNING

Förskolan och skolan ska tillvarata och utveckla barns lust att lära och ge dem den kunskap de behöver för framtiden. Alla barn ska oavsett bakgrund eller ekonomiska förutsättningar ges möjlighet till en god start i livet genom en bra skola och utbildning. Kunskap är nyckeln till ett självständigt, gott och tryggt liv som vuxen.

Halmstads kommun ska erbjuda skolor med olika inriktningar och pedagogiker. Föräldrar och elever ska ha möjlighet och förutsättning att välja skola. Kopplingen mellan skolan och arbetsmarknaden är central för att förebygga ungdomsarbetslöshet och elevernas kunskap om hur arbetslivet fungerar behöver stärkas redan i grundskolan. Utbildning inom företagsamhet och entreprenörskap ska ha ett självklart och påtagligt utrymme i undervisningen.

Goda pedagoger är den enskilt viktigaste faktorn för elevernas möjligheter att tillgodogöra sig kunskap och utbildning. Konkurrensen om pedagoger är hårdare nu än vad den har varit på länge och Halmstad måste därför erbjuda konkurrenskraftiga villkor samt utveckla och förbättra förutsättningarna för fler yrkesgrupper i skolan så att läraren kan vara just lärare.

Gymnasieutbildning förbereder eleverna för arbete eller högre studier. Det är viktigt att de praktiska gymnasiala utbildningarna motsvarar efterfrågan på den lokala arbetsmarknaden.

att förbättra valideringsprocessen avseende utländska lärarbetyg

att fler eftergymnasiala yrkesutbildningar i bristyrken etableras i Halmstad

att Halmstads kommunala gymnasieskolor erbjuder gymnasieprogram med praktisk sommarutbildning

att förbättra den lokala samverkan mellan skola och näringsliv

att på Halmstads kommunala grund- och gymnasieskolor införa extern rättning av nationella prov

att studieteknik blir ett obligatoriskt moment i undervisningen på grundskolan

att utreda förutsättningarna för att lokalt öka undervisningstiden för eleverna

att programutbudet på Halmstads gymnasieskolor motsvarar efterfrågan på den lokala arbetsmarknaden

att kommunens skolor profilerar sig med olika inriktningar och pedagogiker

att införa ett aktivt skolval och att Halmstads skolor som grund för detta redovisar samlade kunskapsresultat och slutbetyg

att värna och öka mångfalden och valfriheten inom barnomsorgen

att Halmstads kommun erbjuder barnomsorg på flexibla tider utifrån den efterfrågan som finns