HALMSTAD SOM REGIONALT CENTRUM

Halmstad ska fortsätta att utvecklas som residensstad. Residensstadsfunktionen är viktig eftersom den innebär tillgång till en bred arbetsmarknad och bra service till hallänningarna. Vi ska erbjuda goda möjligheter för statliga och regionala etableringar i Halmstad och verka proaktivt för att dessa ska ske.

Halmstad ska vara en kommun som öppnar dörrar för näringsliv och invånare genom att bidra till kompetensförsörjning och goda pendlingsmöjligheter. Vi ska i ännu större utsträckning samverka både norrut mot Göteborgsregionen och söderut mot nordvästra Skåne och Greater Copenhagen-området så att Halmstad blir en naturlig och viktig del av tillväxtområdet Göteborg – Malmö/Köpenhamn.

att stationsområdet fortsätter utvecklas till en attraktiv halländsk nod för resor, arbete och boende

att en ny fast förbindelse mellan Skåne och Danmark blir verklighet

att ständigt agera för att förbättra pendlingsmöjligheterna från och till Halmstad

att Halmstad och Halland deltar aktivt i samarbetet Greater Copenhagen

att statliga och regionala verksamheter placeras i Halmstad