Förbundsstämman i Halland antog ett antal propositioner under 2021. Förbundet startade därefter nätverk inom ämnesområdena Skola, Miljö & Infrastruktur, Hälso- & Sjukvård, Bygg & Trygghet, Omsorg, Jobb & Företagande och Kultur & Fritid för att arbeta med propositionerna och få dem implementerade i den dagliga politiken i kommun och region.

Den 13:e januari träffades Moderaternas nätverk Bygg och Trygg senast för att diskutera trygghetsfrågor. Nätverket består av M-politiker med uppdrag inom samhällsbyggnad, byggnadsnämnd samt kommunala bostadsbolag i hela Halland. Man diskuterade stadsplanering och dess påverkan på trygghet och brottslighet, viktiga frågor för oss Moderater. Att arbeta kontinuerligt med trygghetsskapande åtgärder i både äldre och nybyggda bostadsområden är viktigt – trygghetsvandra för att åstadkomma förbättringar, skapa trygga och rena miljöer runt kommunens egna fastigheter för att föregå med gott exempel.

Vid nästa träff i februari  träffar gruppen partiets bostadspolitiska talesman Carl-Oskar Bohlin för att få mycket input om hur vi kan arbeta vidare med de för invånarna så viktiga frågorna  – trygghet och bostadsbyggande.

/Anna-Lena Cumtell, ledamot byggnadsnämnden.