UPPLEVELSE- OCH KULTURKOMMUNEN HALMSTAD

Vi vill att den besöksnäringsstrategi som har tagits fram tillsammans med Halmstads näringsliv ska genomföras brett inom kommunen. Halmstad ska kännetecknas av att vara en attraktiv plats med ett varierat utbud av upplevelser året runt. Genom att fortsätta utveckla centrummiljön och locka till oss kulturevenemang så vill vi bidra till ett blomstrande centrum. Vi tror att både halmstadbor och besökare söker efter samma saker. Är Halmstad intressant som besöksort kommer den också att vara intressant som boendeort.

En av Halmstads absoluta styrkor är våra långa sandstränder. Dessa ska få fortsätta att utvecklas med vår nya strandplan som grund. Halmstad är mer än bara sol och bad. Som kommun ska vi vara ett starkt stöd för alla de entreprenörer som bidrar till att skapa besöksanledningar årets alla månader.

Kulturen är en viktig pusselbit för att människor ska må bra och trivas i Halmstad. Vi vill fortsätta att satsa på såväl bred som smal kultur i alla dess underbara skepnader men också fokusera på att locka hit fler spännande svenska och utländska kulturarrangemang.

Halmstad ska vara en av Sveriges främsta kulturkommuner med internationell ryktbarhet inom konsten.

Vi vill skapa en kulturell infrastruktur, som skall utgöra kittet emellan människor.

att det görs särskilda insatser för kulturprojekt för äldre som bor hemma med hemtjänst och för de som bor på äldreboenden

att möjligheten att bredda verksamheten på biblioteken med annan offentlig service utreds

att stadens stråk knyts tydligare till stadens historia och levandegörs med hjälp av modern teknik och kulturvandringar

att arbetet med att förnya Bastionen fortsätter

att ”Kulturstråk Nissan” utvecklas till att vara en kulturell inspirationskälla för alla Halmstadbor och besökare i vår kommun

att stärka hemester-trenden och marknadsföra lokala upplevelser

att det planerade hotellet på Österskans får Ja i folkomröstningen samtidigt som vi lovar att efterleva resultatet i omröstningen

att renovera Halmstad Teater så att vi kan möjliggöra större evenemang

att möjliggöra fler ställplatser för husbilar både nära och utanför centrum

att utveckla Halmstads närhet till vattnet, möjliggöra för fler strandnära restauranger, strandpromenader, spännande badmöjligheter och fler lättillgängliga naturupplevelser

att genomföra renoveringarna av Stora torg och torggaraget och skapa ett modernt grönt torg, anpassat för mat, handel, evenemang, liv och rörelse

att besöksnäringsstrategin implementeras och utvecklas löpande för att skapa en attraktiv destination